เรามีส่วนลด 20% สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกทั้งหมด

บ้าน / เด็กโรงเรียนสายรุ้ง

เด็กโรงเรียนสายรุ้ง

Rainbow school was created to embrace orphans from the village of Sangkhlaburi, giving them a nurturing home and education. We believe children learn what they live and that love can transform the trajectory of a child’s life. That is why it is near to our hearts to say that every èrii purchase provides three meals for a child at the Rainbow School. Here are their stories.

ชนะ

เด็กแห่งสายรุ้ง ชุดโรงเรียน ที่ èrii เราเชื่อว่า “คุณสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่คุณให้” มันอยู่ใกล้ใจเราที่การซื้อทุกครั้งจะมอบอาหารสามมื้อให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนสายรุ้งสังขละบุรี โรงเรียนสายรุ้งตั...

โจ เอ้ย ไม

เด็กแห่งสายรุ้ง ชุดโรงเรียน ที่ èrii เราเชื่อว่า “คุณสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่คุณให้” มันอยู่ใกล้ใจเราที่การซื้อทุกครั้งจะมอบอาหารสามมื้อให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนสายรุ้งสังขละบุรี โรงเรียนสายรุ...

บอน

เด็กแห่งสายรุ้ง ชุดโรงเรียน ที่ èrii เราเชื่อว่า “คุณสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่คุณให้” มันอยู่ใกล้ใจเราที่การซื้อทุกครั้งจะมอบอาหารสามมื้อให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนสายรุ้งสังขละบุรี โรงเรียนสายรุ้งต...

ปอนไซ

เด็กแห่งสายรุ้ง ชุดโรงเรียน ที่ èrii เราเชื่อว่า “คุณสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่คุณให้” มันอยู่ใกล้ใจเราที่การซื้อทุกครั้งจะมอบอาหารสามมื้อให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนสายรุ้งสังขละบุรี โรงเรียนสายรุ้งต...